شهردار تهران در خصوص انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تهران گفت: شهرداری اسامی این ساختمان‌ها را در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد و پیگیر فرآیندهای قانونی نیز است، اما با این وجود مجموعه شهرداری تهران وظیفه انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن را ندارد.   به گزارش ایرنا، علیرضا زاکانی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون هیچ‌گاه بررسی جامعی در رابطه با ساختمان‌های ناایمن تهران انجام نشده، چندی قبل سازمان آتش‌نشانی شروع به بررسی ایمنی ساختمان ها از منظر استانداردهای خود کرد و درنهایت ۱۲۹ ساختمان را ناایمن از نظر استانداردهای آتش‌نشانی تشخیص داد.