استفاده مردم زابل از فضولات حیوانی برای گرم شدن

نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود نفت سفید و سیلندر گاز در منطقه گفت: مردم مجبور هستند در روستاها برای گرم کردن خود از هیزم و فضولات حیوانی استفاده کنند و متاسفانه مسئولان توجهی به مردم منطقه در این شرایط سخت ندارند. به گزارش ایسنا، محمد سرگزی با بیان اینکه در سرمای اخیر، متاسفانه ما هیچ گونه حمایتی از سوی دستگاه های اجرایی برای مردم سیستان و بلوچستان نداشتیم، اظهار کرد: این روزها تمام دولت برای حمایت از مردم تربت جام بسیج شدند و این اتفاق خوبی بود. مردم سیستان و بلوچستان خوشحال هستند که در تربت جام این اتفاق افتاده اما این سوال را دارند که چرا با وجود اینکه شرایط مردم سیستان و بلوچستان بسیار سخت تر از آن منطقه بود توجهی به منطقه ما نشد؟ مردم در سخت ترین شرایط زندگی کرده و از مرزها محافظت می‌کنند.

مردم در شرایط خیلی سختی به سر می برند

سرگزی در عین حال گفت: درست است که در این چند روز محموله هایی از نفت سفید و سیلندر گاز فرستاده شده است اما چون شبکه حمل و نقل نیست به دست مردم نرسیده است. شرایط در منطقه خیلی سخت است. بچه های کوچک در این سرما باید برای گرم کردن خود از سه پتو استفاده کنند، این بچه‌ها چه گناهی کردند که هیچ توجهی از ناحیه دولت به آنها نمی‌شود.

موبایل وزیر نفت خاموش بود، مخبر رد تماس کرد

نماینده مردم زابل در گفت‌وگو با ایلنا نیز گفت:‌ طی چند روز گذشته که دمای هوا تا ۲۰- درجه رسید و طوفان ۱۰۰ کیلومتری هم آمد، ما نتوانستیم نفت سفید و گاز مایع در اختیار مردم بگذاریم که در این سرما بتوانند استفاده کنند. با مسئولان تماس گرفتیم. گوشی وزیر نفت که خاموش بود، آقای مخبر هم رد تماس کردند.

سرگزی افزود: گاز طبیعی که اصلا صفر، تمام گرمایش نفت سفید و گاز مایع است که نه گاز را به مردم دادیم و نه نفت سفید را؛ این مردم چطور باید طاقت بیاورند؟ دیشب خانمی تماس گرفت و با گریه می‌گفت «بچه من از سرما دارد یخ می‌زند، برای من یک دبه نفت بیاورید».با توجه به این اتفاقات ما بمیریم بهتر از این وضعیت است.