معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم گفت: در نشست سال قبل سازمان ملل، هنگامی که «مدیر اجرایی بخش زنان» پرسیده «چرا برابری زن و مرد را نمی‌پذیرید؟» پاسخ داده که «تساوی به ضرر زن است و ما قبول نداریم‌». به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در نشست مجازی کرامت زن در دو نگاه؛ مقایسه جایگاه زن در اسلام و غرب که در یک شبکه اجتماعی برگزار شده، با تکرار مواضع همیشگی‌اش افزود: قوانین غرب زن را مثل «کالا» در اختیار مرد قرار داده است.