سازمان سنجش از توقف آزمون ایلتس از اول اسفند ماه خبر داد. براساس اعلام روابط عمومی این سازمان، آزمون‌های ثبت‌نام شده تا پایان بهمن طبق برنامه برگزار می‌شوند. اما به دلیل نگرانی از تقلب و همچنین برای سازمان‌دهی مراکز برگزاری آزمون آیتلس ثبت نام برای شرکت در آزمون آیتلس از اسفند ماه به بعد متوقف خواهد شد.