رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که صادرکننده مجوز محیط‌زیستی سد چمشیر و گتوند، یک گروه مشترک بوده است، گفت: با توجه به این که مطالعات ارزیابی محیط زیستی سد چمشیر از ابتدا به شکلی درست انجام نشده است، حتما نیاز جدی به بازنگری در این مطالعات وجود دارد.

به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی ادامه داد: مجلس در ماجرای سد چمشیر نقش نظارتی ایفا می‌کند و در هفته‌های اخیر کمیسیون اصل 90 به صورت مفصل به بررسی نظرات کارشناسی مختلف درباره آبگیری این سد پرداخته است. اخیرا هم کمیسیون اصل 90 به صراحت به دولت اعلام کرده است که سد چمشیر فعلا نباید آبگیری شود و نظر فنی فراکسیون محیط زیست مجلس نیز این است که تا پیش از بازنگری در مطالعات ارزیابی، وزارت نیرو نباید به آبگیری این سد بپردازد.

این سخنان در حالی است که از آذرماه سال گذشته 10 استاد دانشگاه در حوزه محیط زیست با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار جلوگیری از آبگیری سد چمشیر شدند. اما بیش از یک سال می‌گذرد و در ماه‌های اخیر پیشرفت فیزیکی این سد به94 درصد رسیده و روز به روز به آبگیری نزدیکتر شده است.