با کاهش ۴۲ درصدی بارش‌های تهران در سال آبی جاری، شاهد کاهش ۲۳ درصدی حجم ذخایر آب سدهای پنج‌گانه تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل هستیم و درحال حاضر فقط ۱۴ درصد ظرفیت سدهای تهران پُر است. به گزارش تسنیم، از ابتدای سال آبی جاری تا نیمه دی‌ماه، 43.3 میلی‌متر بارش در تهران ثبت شده که این میزان در سال گذشته 75 میلی‌متر بوده است؛ بر این اساس میزان بارش‌ها نسبت به سال آبی قبل آن 42 درصد و نسبت به بلندمدت 51.5 درصد کاهش یافته است.