دانشگاه خواجه نصیر اعلام کردکه روند پیگیری تخلفات دانشجویان در حوادث اخیر در کمیته انضباطی با جدیت در حال انجام است که در مواقع لزوم برای برخی از دانشجویان «متخلف» احکام نهایی صادر خواهد شد. این دانشگاه همچنین گفته که برخی «تخلفات» صورت گرفته از سوی دانشجویان می‌توانست مشمول «بندهای سنگین آیین‌نامه انضباطی» شود، اما دانشگاه مراعات شرایط این دانشجویان را کرده و «بندهای میانی» را در مورد آن‌ها اعمال کرده است.