رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران، فروش تجهیزات اینترنتی ماهوار‌های استارلینک در تهران را تایید کرد و گفت: تعداد دستگاه‌های فعال استارلینک در ایران به گفته‌ یک مقام مسئول ۸۰۰ عدد است.

مهدی محبی با بیان اینکه خرید و فروش این کالا غیرقانونی است، گفت: به علت قاچاق امکان استفاده از این دستگاه رشد زیادی خواهد داشت.

وی افزود: ورود این دستگاه‌ها به صورت قاچاق است، دستگاه‌های مربوط باید ورود این تجهیزات را مدیریت کنند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی و لوازم جانبی تهران امکان جلوگیری از فعالیت دستگاه‌های استارلینک را در حوزه وزارت ارتباطات خواند و افزود: باید جلو قاچاق این دستگاه گرفته شود.