بنابر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی، مدارس شهر تهران در تمام مقاطع تحصیلی یکشنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ دی هم تعطیل خواهد بود و کلاس‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شود. این تعطیلی در حالی است که بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در اکثر مناطق دیروز 10 دی‌ماه در شرایط «ناسالم برای همه گروه‌ها» قرار و بیش از 158 را نشان می‌داد و گفته می‌شود این وضعیت حداقل تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.