معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: ۱۲۸ گونه در معرض تهدید انقراض (Red list IUCN۲۰۲۱) در کشور داریم که برای مدیریت هریک معادل ۱۰۵میلیون تومان هزینه شده است. به گزارش ایسنا، حسن اکبری ضمن اشاره به اعتبارات محدود محیط زیست و شرح اقدامات لازم در این زمینه گفت: اگر اعتبار محیط زیست افزایش پیدا نکند، با این وضعیت و اعتبار فعلی به هیچ وجه نمی‌توانیم تنوع زیستی کشور را حفظ کنیم.