استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: در سال ۱۳۳۲ ایران و ترکیه ۱۸ میلیون هکتار جنگل داشتند اما اکنون وسعت جنگل‌های ایران به ۱۲ میلیون هکتار کاهش پیدا کرده و ترکیه جنگل‌های خود را به ۴۰ میلیون هکتار رسانده است.

به گزارش ایسنا، حسن احمدی افزود: در ایران سالانه ۱۰ هزار هکتار جنگل‌کاری صورت می‌گیرد؛ این رقم در کشور چین ۱۰ میلیون هکتار و در کره جنوبی ۱۵۰ هزار هکتار است.

این استاد دانشگاه تهران به نقش جنگل‌ها و مراتع در جذب روان‌آب‌ها اشاره کرد و گفت: یک هکتار جنگل به جذب دو هزار مترمکعب آب کمک می‌کند و اگر جنگل از بین برود آب هم نمی‌تواند در خاک نفوذ کند همانطور که در سیل‌های سال‌های گذشته در مناطقی که جنگل‌ها تخریب شده است دیدیم.