از ۳۵ روزنامه‌نگاری که در آخرین اطلاعیه‌ی کمیته و هیأت اجرایی پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی به اسامی آن‌ها اشاره شده بود، ۸ روزنامه‌نگار به قیدِ وثیقه آزاد شده‌اند.  حسین اسماعیلی، مرضیه امیری، مهدی امیرپور، نسترن فرخه، یغما فشخامی، یلدا معیری، زهرا توحیدی و هدی توحیدی، روزنامه‌نگارانِ آزاد شده پس از انتشارِ لیستِ پیشین هستند.

لغو منع تدریس و ممنوع‌الخروجی یک استاد دانشگاه

وکیل مدافع رضا اسلامی -استاد دانشگاه بهشتی- گفت: شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات تکمیلی موکلم مبنی بر منع تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های کشور به خصوص دانشگاه بهشتی و ممنوع الخروجی‌اش از کشور را طی دادنامه قطعی لغو کرد.  رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: خوشبختانه شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای صادره، مجازات تکمیلی موکلم مبنی بر منع تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های کشور به خصوص دانشگاه بهشتی و ممنوع الخروجی اش را  از کشور طی دادنامه قطعی لغو کرد و موکلم می تواند مطابق قانون به فعالیت‌های علمی خود در دانشگاه ادامه دهد.