پلمب مجتمع گردشگری


مهر و ماه قم به دلیل بی‌حجابی

مجتمع گردشگری مهر و ماه قم با ٧٠٠ پرسنل به دلیل بی حجابی پلمب شد. رسانه‌های محلی خبر دادند که این مجتمع واقع در کیلومتر ۶ بزرگراه قم - تهران به‌دلیل آنچه بی‌حجابی و بی توجهی به تذکرات اعلام گردید، پلمب شد.