رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت‌های ملی که تا پایان۱۴۰۳ و قبل از آن منقضی می‌شود، تا پایان ۱۴۰۵ تمدید شد. هاشم کارگر همچنین افزود: با توجه به اینکه شناسنامه‌های قدیمی دست‌نویس هستند لذا امکان جعل و سواستفاده وجود دارد، اما شناسنامه‌های جدید خیلی از آسیب‌های شناسنامه‌های قبلی را نخواهد داشت و از طرفی پایگاه‌های اطلاعات هویتی کشور تکمیل خواهد شد، لذا از شهروندان خواسته می‌شود نسبت به تعویض شناسنامه‌ها اقدام کنند.