معاون پایش اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از شناسایی ٩ گروه از اصناف و واحدهای خدماتی- تولیدی به عنوان کانون‌های اثرگذار بر کیفیت منابع آب پایتخت خبر داد . به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سعید احمری افزود: تعمیرگاه‌ها و مراکز خدمات خودرو بیشتر (دارای پساب‌ها و پسماندهای شیمیایی و آلودگی‌های مربوط به مشتقات نفتی)، کارواش‌ها(سیستم تصفیه و دفع فاضلاب)، تصفیه‌خانه‌ها، مراکز بازیافت، بیمارستان‌ها(آلودگی میکروبی منابع آب)، بوستان‌ها و مراکز پرورش گل و گیاه (استفاده بی‌رویه از کودها و سموم شیمیایی)، کارخانه‌ها و اصناف تولیدی(رهاسازی پساب‌)، استخرها و مراکز شست وشوی فرش ( پساب-آلودگی شیمیایی و میکروبی) از جمله کانون‌های شناسایی شده‌اند.

وی یادآور شد: تاکنون از ٦٢٢ نقطه آب(سطحی و زیر زمینی) نمونه‌برداری شده که بیشترین تغییرات آلودگی مربوط به کانال‌ها و مسیل‌های شرق و جنوب شهر است و کانال‌های شمالی از نظر وضعیت بیولوژیک وضعیت مطلوب‌تری دارند.