بر اثر حادثه آتش‌سوزی در طبقه دوم دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان یک نفر جان باخت و یک نفر دیگر مصدوم شد. مدیر روابط عمومی دانشگاه به ایرنا گفت: فرد متوفی بر اثر حادثه آتش‌سوزی یکی از آزمایشگاه‌های دانشکده شیمی این دانشگاه، یک مرد است، اما هنوز هویت قطعی وی مشخص نیست. سعید مستاجران افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که آتش‌سوزی ناشی از فعل و انفعالات مواد شیمیایی در آزمایشگاه بوده است.