سرپرست اداره محیط زیست نظرآباد گفت: تالاب صالحیه مقصد اصلی پرندگان مهاجر نیست و به عنوان تالابی فصلی، میزبان پرندگان است ولی متاسفانه به دلیل نبود آب، امسال هیچ پرنده‌ای را اطراف آن نمی‌بینیم.

به گزارش ایسنا، محمد محمودی اظهار کرد: واقعیت این است به دلیل خشکسالی، بارش کم، عدم تحقق حق‌آبه و برخی مشکلات دیگر، در حال حاضر تالاب صالحیه بی‌آب است. همین بی آبی باعث شده امسال نه پرندگان مهاجر و نه پرندگان بومی کشور به این تالاب مهاجرت کنند. این مسئول توضیح داد: امید ما به بارندگی و حق آبه سازمان آب بود که متاسفانه تاکنون اتفاق نیفتاده است.