علی‌رغم تکذیب زاکانی و چمران، ماهواره ایرانی هم خبر ناسا مبنی‌بر وجود ابرگاز متان در جنوب تهران را تایید کرد. سایت مستقل با انتشار این خبر نوشت که چندی پیش ناسا ابری از گاز متان به طول ۵ کیلومتر، در آسمان جنوب تهران و بر بالای مجتمع دپوی زباله شناسایی کرد که هر ساعت حدود ۸۵۰۰ کیلوگرم متان به هوا می‌فرستد. با این حال شهردار و رئیس شورای شهر تهران این تصویر را دروغ دانستند، یک شرکت دانش بنیان گرید یک شهرداری در حوزه آنالیز داده های ماهواره‌ای محیط زیستی ایرانی اصل داده گزارش ناسا در جنوب تهران را تایید کرده کرده است.