مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از افزایش ۱۱ درصدی تماس‌ها با سامانه مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ در ۶ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.بهزاد وحیدنیا گفت: میزان تماس‌گیرندگان زن نسبت به تماس‌گیرندگان مرد بیشتر بوده و همچنین بخش اعظمی از تماس‌ها مربوط به تماس دانش‌آموزان و دانشجویان بوده است.