هر ساله تعدادی از افراد جان خود را به دلیل مسمومیت بر اثر استنشاق گاز سمی کربن مونوکسید از دست می‌دهند و چندین برابر تعداد جانباختگان نیز افرادی مسموم شده و با پیامدهای بعدی آن که ممکن است تا سال‌ها ادامه داشته باشد، روبه‌رو می‌شوند.بر اساس آماری که پزشکی قانونی در اختیار ایسنا قرار داده است، در شش ماهه ابتدایی سال گذشته، ۱۸۳ تن بر اثر مسمومیت با گاز کربن مونوکسید جان خود را از دست دادند. آماری که در شش ماهه نخست امسال افزایش هم داشته و به ۲۲۴ تن در سطح رسیده است.