عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: ریاست مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان متفق‌القول بر عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تاکید دارند.به گزارش «انتخاب»، جلال رشیدی کوچی، افزود: تصمیم مقامات امنیتی بر این است که تا زمان برگشت آرامش به جامعه، برخی شبکه‌های اجتماعی که بسترهای آشوب در آنجا شکل می‌گیرد، به طور موقت فیلتر شوند.او ادامه داد: در حال حاضر فضای متشنج و ناآرام به سمت فضای آرامش در حال حرکت است، امیدوارم بحث مسدود شدن شبکه‌ها مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.