وزارت بهداشت در جدیدترین آمارها از رعایت موارد بهداشت فردی و عمومی، میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی را ۱۹.۹۹ درصد اعلام کرد؛ این در شرایطی است که بیماری آنفلوآنزای فصلی روند رو به رشدی را طی می‌کند و کووید ۱۹ نیز هرچند خفیف اما همچنان درصدی از مبتلایان روزانه بیماری‌های تنفسی را تشکیل می‌دهد.