مدیر آموزش و پرورش خاش گفت: به‌دنبال حوادث روز جمعه در این شهرستان همه مدارس روستایی و شهری به صورت شنبه ۱۴ آبان غیرحضوری برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، عبدالوهاب شهنواز افزود: بدنبال حوادث روز جمعه در این شهرستان همه مدارس روستایی و شهری امروز در تمامی مقاطع در دو نوبت صبح و بعدازظهر به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.