رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه ایجاد شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی از اهمیت بسزایی برخوردار است بر لزوم توجه به موضوع بازچرخانی آب برای تامین منابع آبی در تهران تاکید کرد. به گزارش ایسنا، محمدحسن نامی در آیین بهره‌برداری از پنج پروژه توسعه و نگهداشت شبکه اصلی مدیریت آب‌های سطحی پایتخت،‌ گفت: در آینده روز به روز به مخاطرات بیشتری برخورد خواهیم کرد و با بارندگی‌های بی موقع مواجه خواهیم بود. بر اثر بارندگی‌های مرداد، ۱۷۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی و ۸۰۰۰ کیلومتر راه و شبکه‌های آب، برق و گاز آسیب دید.