مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تهران در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر تشکیل ابر پنج کیلومتری گاز متان در جنوب تهران گفت: هنوز گزارش مکتوبی از سوی نهادهای بالادستی محیط زیست در خصوص صحت این خبر نداشته‌ایم.

به تازگی خبری مبنی بر تشکیل ابر پنج کیلومتری گاز متان در جنوب تهران که ادعا می‌شود از سوی ناسا منتشر شده بحث برانگیز شد. اما در این باره محمدمهدی عزیزی تصریح کرد: ما اقدامی که در کهریزک موجب تولید گاز متان شود انجام نداده‌ایم. البته بحث پسماند تر در مجموعه آرادکوه وجود دارد که هوادهی برای آن انجام می‌شود؛ اما اقدامی که گاز متان در این مجموعه تولید کند ما نداشته‌ایم.