رئیس کل سازمان نظام پزشکی با استعفای سیدموید علویان، رییس هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ مخالفت کرد.

محمد رییس‌زاده در واکنش به استعفای دکتر علویان در پی حوادث گردهمایی روز چهارشنبه گذشته جمعی از پزشکان مقابل سازمان نظام پزشکی، خطاب به وی گفت:« ضمن ابراز تاسف از حادثه پیش آمده برای شما که با دلسوزی و مجدانه پیگیر حل مشکلات اعضای جامعه پزشکی بودید، استعفای شما را در شرایط فعلی که انسجام و همدلی، نیاز مبرم ارکان مختلف سازمان نظام پزشکی کشور است به صلاح نمی‌دانم و امیدوارم در این شرایط حساس در کنار همکاران به فعالیت خود ادامه دهید».

پس از تجمع چهارشنبه هفته گذشته پزشکان در مقابل سازمان نظام پزشکی و برخورد شدید پلیس با این تجمع رئیس و قائم مقام هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ از سمت خود استعفا دادند.