در شرایطی که کشور با بحران آب و مشکل تامین آب در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و ... مواجه است که وزارت نیرو قصد دارد با طرح‌های تشویقی و تنبیه مشترکان، این وضعیت را کنترل کند.

در همین باره وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو مشابه الگوی صنعت برق الگویی را برای صنعت آب نیز تعریف کرده است، در صنعت برق مشترکانی که اقدام به صرفه‌جویی کنند، در سطح زیر الگو پنج برابر قیمت پرداخت برقشان به آن‌ها پاداش صرفه‌جویی داده می‌شود.

به گزارش ایسنا، علی‌اکبر محرابیان، ادامه داد: تقریبا هر متر مکعب آب به طور متوسط حدود ۶۰۰ تومان قیمت تعیین شده و پنج برابر آن، ۳۰۰۰ تومان می‌شود. یعنی به هر کدام از مشترکان که یک متر مکعب آب صرفه‌جویی کند، ۳۰۰۰ تومان پاداش تعلق می‌گیرد و با اندک صرفه‌جویی قبوض مشترکان رایگان می‌شود و اگر بیشتر صرفه‌جویی کنند بستانکار می‌شوند.

وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تا به حال مشترکان قبض رایگان داشتیم یا خیر؟ گفت: برای اولین بار در صنعت آب از این روش استفاده و در صورت رعایت الگوی مصرف قبض مشترکان رایگان می‌شود.

با   بد مصرف‌ها برخورد خواهیم کرد

وی درباره مطالبه مردم درباره بدمصرف‌ها و پرمصرف‌ها نیز افزود: به طور مثال کسانی که به شست‌وشوی گسترده خیابان، کوچه، ماشین، استخرها یا فضای سبز با آب تصفیه شده که کیفیت این آب‌ها تقریبا در حد آب معدنی است، اقدام می‌کنند، باعث اعتراض مردم می‌شود، البته تعداد این افراد نسبت به مشترکان خیلی کم بوده، ولی این مصرف اضافه، هم دیگران را نگران می‌کند و هم اینکه از عدالت و انصاف به دور است.  به گفته وزیر نیرو در حال حاضر شرایط فصل به گونه‌ای است که اغلب جاهای کشور کشت نداشته و مصرف آب در بخش کشاورزی نداریم، اگر واقعا فردی رعایت نکند و از آب‌های جاری و آب‌های چاه‌ها مصرف بیهوده بکند حتما برخورد لازم صورت می‌گیرد و آب آن‌ها قطع می‌شود.

 وزیر نیرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مشترکی که بعد از قطع اولیه دوباره الگوی مصرف را رعایت نکند، برنامه‌ای دارید و شدت برخورد وزارت نیرو با این افراد تا چه حدی است؟ افزود: اطمینانمان به همکاری مردم است و نمونه آن را در تابستان امسال شاهد بودیم. از طرفی اگر فردی باشد که در این خصوص اطلاعی نداشته باشد و ضرورت داشته باشد، توجیه لازم صورت می‌گیرد و درصورت لزوم تعهد می‌گیریم که اگر دوباره الگوی مصرف رعایت نشود، اقدامات سطح بالاتر انجام می‌شود.

 

مشکل تامین آب در بسیاری از شهرهای بزرگ

محرابیان با بیان اینکه در شهرهایی مانند تهران، مشهد، اصفهان و در بسیاری از شهرهای بزرگ با مشکل تامین آب روبرو هستیم، گفت: با مدیریت، همکاری مردم با این الگو، پاداش صرفه‌جویی و با برنامه‌ قطع موقت برای مشترکان بدمصرف‌، امیدواریم مصارف تنظیم شود و مطابق شرایط روز بتوانیم تامین آب مردم را به نحو مطلوب انجام دهیم به گونه‌ای که نگرانی برای مردم وجود نداشته باشد.

در مقابل طرح تخصیص پاداش به مشترکان الزام قانونی نیز برای مقابله با بد مصرف‌ها وجود دارد، براساس بند «ی» تبصره ۸ قانون بودجه و هم‌چنین ضرورت حفاظت از منابع آب که در سال‌های اخیر به علت تداوم خشکسالی با محدودیت مواجه شده است، آب مشترکان بدمصرف در ساعاتی از روز قطع می‌شود. این اقدام تا زمان اصلاح رفتار و مصرف آنان مطابق با الگو ادامه خواهد داشت.

 

قطع آب بدمصرف‌ها در دستور کار است

در این راستا محمدرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت آب‌وفاضلاب تهران به ایسنا گفت: از نیمه مهرماه امسال با رصد میزان مصرف آب، برنامه قطع موقت آب مشترکان بدمصرف تهرانی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون نیز آب تعدادی از این مشترکان در ساعاتی از روز قطع شده است و اجرای این برنامه تا تغییر رفتار در مصرف آب این دسته از مشترکان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اقدامات متعددی برای تامین پایدار آب تهران صورت گرفته و در حال انجام است، اظهار کرد: برای گذر از شرایط حال حاضر نیازمند همکاری مشترکان هستیم و این طرح نیز در همین راستا تدوین شده است.