سرپرست مرکزملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بهره برداری از سامانه معاینه فنی موتورخانه‌ها گفت: اگر معاینه فنی موتورخانه‌ها انجام شود، مصرف گاز و میزان آلاینده‌ها در موتورخانه‌ها کاهش می‌یابد. به گزارش ایسنا داریوش گلعلیزاده اظهارکرد: به استناد ماده ۱۷ قانون هوای پاک که بر معاینه فنی موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی و ایجاد سامانه‌ای در این خصوص توسط سازمان ملی استاندارد تاکید دارد، این سامانه طراحی و با حضور علی سلاجقه - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - رونمایی شد و هم اینک در مرحله تکمیل اطلاعات قرار دارد.