رئیس گروه پیوند و فراهم آوری اعضای وزارت بهداشت گفت: سالیانه نزدیک به ۱۵۰۰ پیوند مغز استخوان در کشور انجام می‌شود و روزانه بین ۷ تا ۱۰ نفر از افراد لیست انتظار را به دلیل نرسیدن عضو پیوندی از دست می‌دهیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساناز دهقانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۹۰ اهدا در کشور انجام شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ده درصد رشد داشته ایم.

در حال حاضر ۱۸ هزار نفر در لیست انتظار جهت پیوند عضو هستند.