وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال همه مدارس حضوری هستند.

 

به گزارش ایرنا، یوسف نوری افزود: مدارس نمی‌توانند کلاس‌های درس را زوج و فرد و دانش‌آموزان را تقسیم‌بندی کنند.