رئیس پلیس تهران بزرگ گفت: برای ماموران خانم و آقا در پلیس امنیت اجتماعی اخلاقی ده‌ها کارگاه آموزشی در سطح اساتید مجرب برگزار شده و در ارتباط با انجام درست ماموریت‌شان و اجرای قوانین جاری  و همچنین در رابطه با برخورد مناسب با مردم و...به آن‌ها آموزش داده می‌شود. سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایلنا خاطرنشان کرد: آموزش مستمر ماموران خانم و آقا در پلیس امنیت اجتماعی اخلاقی جزئی از برنامه‌های همیشگی آن‌ها است. وی درباره برخی اخبار مبنی بر به‌کارگیری نیروهای بسیج در گشت‌های ارشاد گفت: تمام این افراد از نیروهای پلیس هستند.