ایلان ماسک اعلام کرد استارلینک برای ارائه خدمات در ایران، خواستار معافیت از تحریم‌ها می‌شود.  مالک شرکت اسپیس‌ایکس در توئیتی اعلام کرد که با ارائه خدمات استارلینک در قطب جنوب، حالا این سرویس در تمام قاره‌ها فعال است. زیر همین توئیت کاربری از ایلان ماسک پرسید که آیا از نظر فنی امکان ارائه خدمات استارلینک به کاربران ایرانی وجود دارد یا خیر؟ مدیرعامل اسپیس ایکس پاسخ داد: «استارلینک در این زمینه خواستار معافیت از تحریم‌ها علیه ایران خواهد شد.»