نماینده همدان در شورای عالی استان‌ها گفت: تابستان امسال در ساعاتی هم که آب شرب وصل بود، این آب چندان سالم نبود و به همین دلیل بیماری‌های گوارشی در میان کودکان همدانی شایع شده است. به گزارش ایلنا، رضا سهرابی با اشاره به بازگشایی مدارس و ادامه قطعی آب در همدان، گفت: مدارس در آستانه بازگشایی است، درحالی‌که هنوز آب شهر همدان وضعیت نامعلومی دارد و هنوز مخازن آب مدارس ساماندهی نشده‌اند. از سوی دیگر، شهر همدان بیمارستان ویژه کودکان ندارد که باعث نگرانی والدین در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید شده است.