اخبار غیررسمی از واژگونی یک دستگاه پژو ۴۰۵ حامل ۱۱ اتباع افغانی در محور قلعه گنج به چاه دادخدا( حوالی سه راه زر) حکایت دارد. گفته شده این حادثه ۴ کشته و ۷ مصدوم در بر داشته است.