معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام ورود این قوه به شرایط بحرانی دریاچه ارومیه، گفت: در بحث دریاچه ارومیه ما ماموریت مستقیمی نداشته‌ایم، اما معاونت اجتماعی در استان آذربایجان غربی در راستای یکی از وظایف پیشگیرانه‌اش در حال پیگیری است تا گزارشی را در خصوص وظایف و نقش دستگاه‌های مختلف در احیای دریاچه ارومیه آماده کند. «اصغر جهانگیر» افزود: اگر اطلاعاتی به دست بیاوریم با کمک سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای ذیربط اقدامات قانونی انجام می‌شود.