مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران از اختصاص بازارچه برای عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار در ۴ پهنه شهر خبر داد.

مریم اردبیلی در گفت وگو با ایسنا، در مورد گسترش دامنه فعالیت‌های مرکز توانمندسازی با توسعه محیط کارآفرینی برای  زنان سرپرست خانوار  گفت: در نظر داریم تا دامنه فعالیت آنها را گسترش دهیم به همین دلیل براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده با برگزاری نمایشگاه زنان و تولید ملی، در نظرداریم، سالانه دوبار فضای دائمی را برای فروش محصولات زنان سرپرست خانوار فراهم کنیم.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران با بیان اینکه در ۴ پهنه شهر بازارچه جنت، حکیمه ،گلشن و مجیدیه برای عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار دائر است، اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، بازارچه خاوران مراکز دائمی دیگری است که  برای عرضه محصولات زنان سرپرست خانوار ایجاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه نباید فعالیت زنان متوقف شود، گفت: البته می‌تواند به هر مناسبتی مانند نوروز، روز زن و .... امکان عرضه محصولات در هر منطقه‌ای ایجاد شود که این مسئله نیازمند بررسی بیشتر است.