مدیرکل پزشکی قانونی استان ایلام از تحویل ۱۰ پیکر زائر شامل ۶ مرد و ۴ زن فوت شده در حادثه آتش‌سوزی اتومبیل ون در شهر شوملی عراق به پزشکی قانونی این استان خبر داد. به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر مهرشاد طهماسبی گفت: با بستگان احتمالی زائران فوت شده در این حادثه برای حضور و شناسایی پیکرها تماس گرفته شد.