دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در واکنش به گزارش منتشره مبنی بر مصرف داروی زولپیدم در برخی مهمانی‌ها توسط جوانان و در پاسخ به این پرسش که آیا برای منع فروش این دارو در داروخانه‌ها و آن هم بدون نسخه اقدامی صورت گرفته است،‌ گفت: سوداگران و قاچاقچیان همان مواد مخدر را با بسته و اسم جدید و یا بروشورهایی که جنبه تبلیغاتی و فریب دارد با عنوان اینکه درمان‌کننده است و اعتیاد آور نیست، هر از گاهی با این ظواهر و شکل و شمایل به بازار عرضه می‌کنند. اسکندر مومنی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: با دستگاه‌های متولی جلساتی برگزار کرده‌ایم که چنانچه این مواد منشا داروهایی باشد که در سیستم دولتی و وزارت بهداشت نشت پیدا کرده از سوی این دستگا‌ه‌ها کنترل شود.