با تصویب شورای ترافیک شهر تهران، ساعت اجرای طرح ترافیک از اول مهر تغییر می‌کند و از ۶:۳۰ صبح تا ۶ عصر خواهد بود. به گزارش ایسنا، بررسی اقدامات ترافیکی صورت گرفته برای بازگشایی مراکز آموزشی و ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها و بررسی نحوه اجرایی شدن طرح‌های مربوط به آن،  از دیگر مواردی بود که در دستور کار هفتاد و پنجمین جلسه شورای ترافیک قرار گرفت.