رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با احیای دریاچه ارومیه، عنوان کرد: براساس تصمیم جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه، صد میلیون مترمکعب آب از تصفیه‌خانه‌های شهرهای تبریز و ارومیه رها شده است. مشکل آب هم که حل شود حتماً انتقال ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد کانی‌سیب انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، علی سلاجقه در حاشیه جلسه هیات دولت تصریح کرد: جهاد کشاورزی استان باید تکالیف خود را در زمینه کشت‌های جایگزین و کشت‌های کم آب‌بر و رهاسازی به موقع آب انجام دهد و وزارت نیرو هم باید حقابه را بر سر تالاب تحویل دهد نه در مسیر.

//