عضو هیأت علمی دانشگاه و ری‌پژوه گفت: بخش گنبد قاجاری مقبره هزار ساله منسوب به بی بی شهربانو در شهرری و دیواره‌های گنبد که به سمت کوه قرار دارد، شکاف برداشته است.

به گزارش مهر، احمد ابوحمزه ادامه داد: فعالیت‌های کارخانه سیمان ری، انفجارها و خاک‌برداری‌های مداوم موجب شده تا گنبد بقعه منسوب به بی بی شهربانو ترک بردارد.