معاون درمان ستاد کرونا استان تهران گفت: وضعیت بیماری در تهران کاهشی بوده و موج هفتم کرونا در پایتخت در حال نزول است. به گزارش ایسنا، نادر توکلی با بیان اینکه بیماری تا پایان شهریور شرایط آرام‌تری را تجربه می‌کند، گفت: تصور نمی‌کنیم پس از برگزاری پیاده‌وری اربعین مشکل خاصی در بیماری رخ دهد.