مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه در حال حاضر حدود هفت هزار محله در سراسر کشور وجود دارد، گفت: از میان این محله‌ها حدود سه هزار محله، آسیب‌خیز و کمتر برخوردار هستند.

به گزارش ایسنا، آرزو ذکایی‌فر افزود: در حال حاضر حدود یک هزار و 700 محله پایش شده است که از این تعداد 500 محله با ظرفیت مردمی و با محوریت مسائل محله رصد شده است. در نهایت نیازها و اولویت بندی محلات مورد مطالعه قرار گرفت و سپس نقشه اجتماعی محل تهیه شد. هدف سازمان به دست آوردن داده‌ها و مشکلات و نقشه اجتماعی این محلات است.