معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تاکید بر اینکه در شهرستانهای استان تهران تاکنون براساس بررسی‌هایی که برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن شده است گزارشی برای تخلیه، پلمب و تخریب فوری ساختمانی نداشته ایم، گفت: روند شناسایی ساختمان‌های ناایمن شهرستانهای استان تهران اغاز شده است.

عابد ملکی به ایسنا افزود: این شناسایی‌ها هم برای ساختمان‌های بلندمرتبه و هم برای ساختمان‌های قدیمی مثل بازار تهران در شهر تهران و سایر نقاط استان تهران انجام خواهد شد.