رئیس سازمان امداد و نجات از مرگ ۲۹ تن و حادثه‌دیدگی ۵۴۰ تن در حوادث مرتبط با کوهستان طی یک ماه اخیر خبرداد. به گزارش ایسنا، مهدی ولی‌پور با بیان اینکه ۹۳ نفر از حادثه‌دیدگان از سوی ناوگان هوایی و زمینی به مراکز درمانی منتقل شدند، اظهارکرد:‌ همچنین ۴۶ نفر از این افراد خدمات درمانی را در همان محل دریافت کردند.