معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: افزایش تعداد قرق‌های اختصاصی در کشور ضروری است و امکان افزایش این قرق‌ها کاملا در کشور وجود دارد.

معاون محیط‌ زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: نیروی کافی برای افزایش تعداد مناطق حفاظت شده در کشور نداریم و به این دلیل باید به سراغ روش‌های مشارکتی یا روش‌های بخش خصوصی برویم. یکی از این روش‌ها که بستر تحقق آن در کشور فراهم است، قرق‌های اختصاصی است و لازمه برخورداری از جمعیت سالم‌تری از گونه‌ها در زیستگاه‌ها، بهره‌گیری از روش‌های تکمیلی برای حفاظت است.

او در ادامه نیز به استان‌های مختلفی از جمله خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان و هرمزگان اشاره کرد که پیشنهادات خود را برای قرق‌های اختصاصی مطرح کرده‌اند و تقریبا از ۱۳ استان مختلف درخواست‌های متعددی را دارند اما بنابر رایزنی‌های انجام شده با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بخش‌هایی که مورد تایید این سازمان باشند، در اولویت هستند.