سخنگوی ستاد امر به معروف از طرح برخورد با سلبریتی‌های هنجارشکن خبر داد.

سیدعلی خان‌محمدی با بیان اینکه «این طرح را به کمیسیون فرهنگی مجلس و ریاست‌جمهوری ارائه دادیم، اما هنوز تصویب نشده است»، گفت: دستورالعمل‌هایی را هم در حوزۀ امر به معروف به دستگاه‌های دولتی ارائه دادیم.

وی  گفت: به‌خوبی می‌دانیم که برخی جریان‌های رسانه‌ای می‌خواهند از کنار موضوع عفاف و حجاب برای انتخابات بهره‌برداری سیاسی کنند، اما ما با نیت احیای یکی از فرائض الهی پا در میدان گذاشتیم و از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم نداریم.