نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: حکمی در خصوص باغات صادر شده و در بستر آن یک فرد از ۲۱ عضو شورا شکایت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری، در دیدار با اعضای دیوان عدالت اداری با پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان مدیریت شهری و دیوان عدالت اداری افزود: ما باید از طرفی شهر را مدیریت کنیم و از سوی دیگر، پاسخگوی شکایات شهروندان باشیم.