گور ایرانی گونه‌ای در معرض انقراض و یکی از زیرگونه‌های گور آسیایی و بزرگترین پستاندار در کشور است که طی‌ سال‌های گذشته اقداماتی برای حفاظت از جمعیت این گونه و تکثیر در اسارت آن انجام شده است.

به گزارش ایسنا،‌ متخصص اکولوژی و مدیریت حیات وحش، در این زمینه گفت: با توجه به شرایط زیستگاه‌های گور ایرانی در کشور می‌توان گفت که تکثیر در اسارت یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند به افزایش جمعیت این گونه کمک کند.

 عبدالله سالاری، افزود: در عین حال نباید صرفا تمام منابع، توان، تمرکز و اعتبارات را در زمینه تکثیر در اسارت هزینه کنیم و لازم است به‌ موازات آن در زمینه حفاظت از زیستگاه‌ها و گورهایی که در آن زندگی می‌کنند نیز اقدام شود.