رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر از «قتل پزشک معروف تهرانی با شلیک گلوله در سعادت‌آباد» داد. علی ولی‌پور گودرزی، گفت: این پزشک روز یکشنبه مقابل منزل خود هدف قرار گرفت و فوت کرد. گفته‌ می‌شود، مقتول دکتر علی محفوظی ۸۵ ساله، رئیس اسبق پزشکی قانونی بود که در سال‌های اخیر در بخش خصوصی فعالیت می‌کرد.